Plynoservis Jílek - Čistá energie

Program Čistá energie Praha pro rok 2012

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.506 ze dne 24.4.2012 „ Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012“ (dále jen „pravidla“).

Komu je příspěvek určen:

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2011 do 31.10.2012 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.

Způsob podání žádosti:

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2012 následujícím způsobem:

  • vyplní a podepíše tiskopis „ Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2012", dále jen žádost
  • doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání)
  • Žádost doloženou požadovanými doklady předloží ke kontrole v úředních hodinách oddělení udržitelné energetiky RVP MHMP (Jungmannova 35/29, dveře č. 418, tel. 236 004 314, e-mail: dotace.topeni@praha.eu), přičemž vyplní a podepíše smlouvu a následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového zdroje do provozu (od data uvedení do provozu potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu, viz bod 3 Nezbytné doklady). Výjimku tvoří žadatelé, kteří uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.9.2011 do 9.6.2012. Pro tyto žadatele je lhůta podání žádosti do 30. 6. 2012. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou finanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne RVP MHMP o jejich vyplacení, v plné nebo alikvotní výši, v závěru výplatního období.

Informace o slevách na čísle 602 23 40 40.

Nabídka spotřebičů:

 

Sporáky >>

Mora, Gorenje, Electrolux a další…

Poskytujeme SLEVU 10%

 
 

Vestavěné spotřebiče >>

Mora, Gorenje, Electrolux a další…

Poskytujeme SLEVU 15%

 
 

Průtokové ohřívače >>

Mora Top, Junkers, Kvart a další…

Poskytujeme SLEVU až 15%

 
 

Plynové kotle >>

Mora Top, Junkers, Vaillant, Ariston, Protherm a další…

Poskytujeme SLEVU až 25%

 
 

Plynová topidla >>

Mora, Karma Č. Brod, VAF Kvart a další…

Poskytujeme SLEVU 10%

 
 

Elektrické boilery >>

Tatramat, Dražice, AEG a další…

Poskytujeme SLEVU 10%

 
 

Elektrická akumulační topidla >>

Emko, AEG

Poskytujeme SLEVU až 10%

 
 

Radiátory >>

Rady Korado, Viadrus

Poskytujeme SLEVU až 10%

 

Revize plynu >>

v-maestro.jpg, 2,7kB v-mastercard.jpg, 2,7kB v-visa.jpg, 1,6kB v-vpay.jpg, 7,1kB
slevova_akce.jpg, 14kB

INFORMACE ZDE