Montáže a dodání plynospotřebičů

Dodáváme a profesionálně dopojujeme, vždy s důrazem na kvalitu a bezpečnost dopojení, sporáky, wawky, topidla, ohřívače vody a kotle. Veškeré dodávky provádíme na klíč se zárukou.

Revize rozvodů plynu a plynospotřebičů

Provádíme revize rozvodů plynu na domovních a bytových rozvodech včetně odstraňování případných závad, utěsnění rozvodů přípravkem “Pragotěs” nebo výměna vadného plynového potrubí.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je také zajištění smluvního záručního a pozáručního servisu na výrobky tuzemské produkce i vybrané dovážené výrobky.

U záručních oprav jsou poskytovány záruční lhůty stanovené výrobci resp. dovozci předmětných zařízení. Jednotliví servisní pracovníci disponují servisními auty, takže jsou operativně schopni zavézt spotřebič a zároveň jej okamžitě zprovoznit.

Montáže, demontáže a výměny plynoměrů

Naše společnost má mandantní smlouvu s Pražskou Plynárenskou na demontáže a zpětné montáže plynoměrů při odstranění závad.

Rozvody plynu a porevizní opravy

Instalujeme nové plynové rozvody, provádíme opravy a přetěsnění stávajících plynových rozvodů.